دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
کاربرگرامی جهت کم کردن حجم فایلهای پیوست:
 
1. رزولیشن اسکنر را روی 100 قرار دهید.و از حالت(Grayscale، (Mode استفاده نمایید. 
2- همچنین  از نرم افزار های فشرده ساز استفاده نمایید. 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.