Didgah Login
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
 
كد كاربر
رمز
کد کنترلی
 
با تغذيه سالم از چشمانتان مراقبت کنيد
به مناسبت روز جهانی بينايی (17 مهر
 بيمارستان فارابی، قطب چشم­پزشکی کشور
اقدام به برگزاری مسابقه پيامکی نموده است.
لطفاً برای شرکت در مسابقه يک جمله زيبا در مورد
بينايی را همراه بانام و نام خانوادگی به شماره زير پيامک کنيد.
به 10 جمله برگزيده جوايزی به‌رسم يادبود اهدا خواهد شد.
شماره پيامک مسابقه: 50002049
مهلت شرکت در مسابقه پيامکی : 13 مهر 93
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.